Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Als je overgewicht of obesitas hebt en dat voor gezondheidsrisico’s zorgt, is het mogelijk om voor de behandeling Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in aanmerking te komen.

De GLI is een tweejarige groepsbehandeling om je aan een gezonde(re) leefstijl te helpen. De behandeling richt zich op een blijvende gedragsverandering, met de intentie dat je (een deel van) de overtollige kilo’s permanent kwijtraakt. In de groepsgesprekken wordt er advies gegeven over beweging en gezonde voeding en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, zoals slapen en ontspanning. Daarnaast wordt er gesproken over de mogelijke oorzaken die tot het overgewicht hebben geleid.

De GLI duurt in totaal twee jaar. Tijdens de behandeling werkt iedereen aan zijn of haar eigen doelen met behulp van een leefstijlcoach. De groep ondersteunt elkaar en leert van elkaars ervaringen tijdens groepsbijeenkomsten. In de eerste maanden van de behandeling heb je naast de groepsbijeenkomsten een aantal één-op-één-gesprekken met je behandelaar. In deze gesprekken komt aan bod hoe een gezonde leefstijl eruitziet en hoe je daaraan kunt werken. Het tweede gedeelte van de behandeling is vooral gericht op een blijvende gedragsverandering, om te voorkomen dat je weer in oude gewoontes vervalt.

Om in aanmerking te komen voor de GLI moet je voldoen aan bepaalde eisen. Er moet op zijn minst een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico aanwezig zijn. Je huisarts bepaalt of jij in aanmerking komt en verwijst je vervolgens door. De GLI wordt volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Er zijn geen kosten aan verbonden en gaat ook niet ten koste van je eigen risico.

GLI Steenwijk

In Steenwijk werken we samen met fysiotherapeut en leefstijlcoach Henny Biemans. Wanneer je voor de GLI bent verwezen door de huisarts, neem je contact op met Henny Biemans om het intakegesprek te plannen. In dit gesprek besluiten jullie of je gaat starten met de GLI. In het eerste jaar ga je aan de slag met verandering van je gedrag, je krijgt:

 • 7 individuele consulten met de leefstijlcoach
 • 1 individueel consult met de diëtist
 • 3 groepsbijeenkomsten met de diëtist
 • 2 groepsbijeenkomsten met de fysiotherapeut
 • een voedingsplan
 • een beweegplan

Het tweede jaar is gericht op behoud van je gedragsverandering en bestaat uit:

 • 5 individuele afspraken met de leefstijlcoach
 • 3 groepsbijeenkomsten met de diëtist
 • begeleiding naar het lokale beweegaanbod met ondersteuning van de beweegcoach van sociaal werk de kop
 • begeleiding bij terugval

GLI Vollenhove

In Vollenhove werken we samen met fysiotherapie Vollenhove en omstreken. Wanneer je voor de GLI bent verwezen door je huisarts, neem je contact op met de fysiotherapiepraktijk. Vervolgens neem ik contact met je op om een intakegesprek te plannen. In dit gesprek besluiten we of je gaat starten met de GLI. In het eerste jaar ga je aan de slag met verandering van je gedrag. Je krijgt:

 • 24 wekelijkse groepsbijeenkomsten met de leefstijlcoach over leefstijl en bewegen en kennismaking met het lokale beweegaanbod in het eerste half jaar
 • 3 – 5 individuele consulten met de diëtist in het eerste halfjaar
 • 1 groepsbijeenkomst met de diëtist in het eerste halfjaar
 • 1 individueel consult met de leefstijlcoach in maand 7
 • 2 groepsbijeenkomsten met de leefstijlcoach in maand 9 en 12

Het tweede jaar is gericht op behoud van je gedragsverandering en bestaat uit:

 • 3 individuele consulten met de leefstijlcoach (maand 15, 18 en 21)
 • 1 afsluitend consult met de leefstijlcoach (maand 24)