Spreekuur

Met en zonder verwijzing

Je kunt op het spreekuur terecht met en zonder verwijzing van een arts. Wanneer je zonder verwijzing komt, breng ik eerst in kaart of het verantwoord is om te starten met de dieetbehandeling. Als dit zo is, kunnen we direct verder. Is dit niet het geval, dan zal ik je verwijzen naar de huisarts. 

Het gesprek

Tijdens ons eerste gesprek bespreken we waarom je er bent en wat jij wilt bereiken, dus wat jouw doelen zijn. Wanneer dit helder is, kijken we hoe we verder gaan. Soms bespreken we meteen het voedingsadvies. Soms is het prettig om meer inzicht te krijgen in het eetgedrag en start je met het bijhouden van een eetdagboek. Aan het einde van het eerste gesprek bespreken we wat je verder nodig hebt aan advies en begeleiding.

Verslaglegging

Van ieder gesprek maak ik een korte samenvatting in een digitaal dossier. Dit dossier blijft 10 jaar bewaard. Wanneer je op het spreekuur komt wegens diabetes of COPD en je bent verwezen door de huisartsenpraktijk, dan noteer ik ook de bevindingen in een systeem waarin de huisarts en praktijkverpleegkundige rapporteren. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van je behandeling.

Arts

Na ons laatste gesprek stuur ik een verslagje naar je verwijzend arts om de bereikte resultaten te bespreken.

Privacy

Je privacy wordt gerespecteerd. Alles wat we met elkaar bespreken, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met jouw toestemming mag ik aan je partner, familie of vrienden informatie geven.