Grip op je eetgedrag

Herken je dat je:

  • vaak onbewust dingen doet die niet goed zijn voor je gezondheid?
  • diverse pogingen hebt gedaan om gezonder te leven die onvoldoende of maar kort hebben gewerkt?
  • best een tijd anders kunt eten, maar terugvalt in je oude patroon als het dieetboek uit is of de stok achter de deur weg is?
  • nog geen blijvende manier hebt gevonden om ongezond gedrag te veranderen?
  • het spoor bijster bent door alle verschillende dieetregels?
  • niet goed weet om te gaan met verleidingen of lastige situaties?

Alleen adviezen geven, jou vertellen wat je wel en niet moet eten en eten volgens lijstjes werkt vaak onvoldoende om je eetgedrag blijvend te veranderen. Misschien herken je dit? Je komt ’s avonds thuis van je werk, je hebt je jas nog niet uit of je loopt naar de kast en pakt een handje chips. Of je zit met je gezin aan tafel, je hebt voldoende gegeten, maar er zitten nog wat restjes in de pan. Je vindt het zonde om weg te gooien dus je eet ze op. Iedere morgen neem je je voor dit niet meer te doen, maar het lukt je maar niet. De manier waarop wij met ons eten omgaan noemen we eetgedrag. Eetgedrag is super moeilijk te veranderen. We leven op de automatische piloot. We doen dingen veelal onbewust zonder dat we het altijd door hebben. Denk maar aan de dingen die je vandaag hebt gedaan. Over veel dingen hoefde je niet eens na te denken terwijl je ze deed. En leven op de automatische piloot voelt ook nog eens heel erg comfortabel. We doen graag dingen op een bepaalde manier, zoals je ze gewend bent en dat geldt ook voor eten. We eten graag wat we gewend zijn te eten. Een dieet of advies volgen vraagt je om van de automatische piloot af te gaan en dat is extreem moeilijk! Dat roept weerstand op. En als het ons lukt om tijdelijk ons gedrag te veranderen omdat we bijvoorbeeld ‘een stok achter de deur hebben’ dan houden we het zeker niet altijd vol. Of wat gebeurt er als de spreekwoordelijke ‘stok’ is verdwenen? En daar hoeven niet eens vervelende situaties voor nodig te zijn. We vallen terug en doen hetzelfde als voorheen.

Dit is de reden dat ik ervoor kies om je te begeleiden met ACT (Acceptance and Commitment Training). Met ACT ga jij vaardigheden leren waardoor je minder op de automatische piloot gaat leven. Je leert stil te staan en te kiezen op basis van wat jij persoonlijk belangrijk vindt. Waarom wil je afvallen, aankomen of anders met eten omgaan? Waarom is dat belangrijk voor jou? We gaan kijken naar je gedragspatronen en je leert vaardigheden om wellicht andere keuzes te maken en daadwerkelijk te komen tot blijvende gedragsverandering en daarmee veranderingen in je eetpatroon. Samen bekijken we of en in welke mate je stil gaat staan bij de omgang met belemmeringen zoals lastige gedachten, emoties en situaties. Want het valt niet mee om dingen anders te doen. Vervelende gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat we ons rot voelen waardoor het moeilijk wordt om te kiezen voor wat we belangrijk vinden en we weer terug schieten in onze automatische piloot, dus oud gedrag.

Je leert met ACT om op een andere manier om te gaan met moeilijke gedachten, situaties of regels die je voor jezelf hanteert. Je leert vaardigheden om het leven op de automatische piloot te doorbreken zodat je bewuster gaat leven. Je leert om keuzes te maken en doelen te stellen die je dichter bij brengen bij wat je echt belangrijk vindt! Zodat je (weer) een prettige relatie met eten krijgt.