Disclaimer

Deze website wordt onderhouden door diëtistenpraktijk anja vis. Anja Vis stelt de informatie
op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen
garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties,
informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen
bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Ik actualiseer regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen
tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Uiteraard stel ik het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan mij meldt.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten
als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties.

Links naar derden

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door mij worden
beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt diëtistenpraktijk anja
vis dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Links naar mijn site

Linken naar de website van diëtistenpraktijk anja vis is toegestaan, mits mijn naam goed wordt gebruikt.